Μέγκλα

by Γιώτης Ευστάθιος
Εμφανίσεις: 1410

Η Μέγκλα είναι ένας μικρός οικισμός του Δήμου Νικολάου Σκουφά με 65 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) και απέχει περίπου 26 χλμ. από την πόλη της Άρτας.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστρια, η Μέγκλα υπήρξε μέχρι το τέλος του 2010, δημοτικό διαμέρισμα του νεοσύστατου Δήμου Πέτα με έδρα το Πέτα. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, η Μέγκλα εντάχθηκε στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Η Μέγκλα μαζί με την Μαρκινιάδα, τον Ζυγό, την Διασέλλα και τις Μελάτες αποτελούν την τοπική κοινότητα Μαρκινιάδας με συνολικό πληθυσμό 434 κατοίκους.