Κλειστό

by Γιώτης Ευστάθιος
Εμφανίσεις: 1672

      Το Κλειστό είναι ένα χωριό του Δήμου Νικολάου Σκουφά με 119 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) και απέχει περίπου 12 χλμ. από την πόλη της Άρτας.

      Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστρια, το Κλειστό υπήρξε μέχρι το τέλος του 2010, δημοτικό διαμέρισμα του νεοσύστατου Δήμου Πέτα με έδρα το Πέτα. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, το Κλειστό εντάχθηκε στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Ιστορία

      Το παλαιό όνομα του χωριού ήταν Τσέρκιστα. Η πρώτη πηγή που μας γνωστοποιεί την ύπαρξη του χωριού είναι τα αρχεία της Βενετίας, στα οποία μας γίνεται γνωστό ότι το έτος 1697, το Κλειστό μαζί με πολλά άλλα χωριά της Άρτας, κατέβαλαν φόρο στην Βενετική διοίκηση με αντάλλαγμα την προστασία από τις επιδρομές των πειρατών.

      Αναφορά στο χωριό κάνει και ο Ιφικράτης Κοκκίδης στο έργο του «Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας» που εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Στρατιωτικών (Αθήνα 1880) και μας δίνει την πληροφορία ότι στο χωριό κατοικούσαν περίπου 100 άνθρωποι. Ο Ι. Κοκκίδης μας ενημερώνει ότι η επαρχία Άρτας χωριζόταν σε 2 περιοχές: την περιοχή Άρτας και την περιοχή Πρεβέζης. Η περιοχή της Άρτας χωριζόταν με τη σειρά της σε 7 τμήματα: τμήμα Ποταμιάς, τμήμα Βρύσεως, τμήμα Ραδοβυζίου, τμήμα Τζουμέρκων, τμήμα Κάμπου, τμήμα Καρβασαρά και τμήμα Λάκκας. Το Κλειστό αποτελούσε μέρος του τμήματος Ραδοβυζίου.

      Στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης & Πρεβέζης» (εκδ.1884) του Σεραφείμ Ξενόπουλου, μητροπολίτη Άρτας, γίνεται αναφορά στο Κλειστό. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, την εποχή της επίσκεψης του Μητροπολίτη Άρτας, στο χωριό διέμεναν περίπου 15 οικογένεις. Το χωριό ήταν ιδιοκτησία της Μονής Θεοτόκου. Κοντά στο χωριό, στη θέση Παλαιοχώρια και σε απόσταση περίπου μισής ώρας υπήρχαν ερείπια κτισμάτων και ο Ναός του Αγίου Νικολάου. Ο Μητροπολίτης Άρτας αναφέρει επίσης ότι στο Κλειστό υπήρχε γραμματοδιδασκαλείο και φοιτούσαν σε αυτό περίπου 15 μαθητές.

      Η οριστική απελευθέρωση του Κλειστού έλαβε χώρα το 1881, όπου ορίστηκε ως σύνορο του Ελληνικού κράτους, ο ποταμός Άραχθος.

Πληροφορίες

 Το Κλειστό έχει υψόμετρο 330 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Μέχρι το 1927 ονομαζόταν «Τσερκίστα ή Συρκίστα».

Σύλλογοι

Πολιτιστικός Σύλλογος Κλειστού

Αθλητικός Σύλλογος Κλειστού

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Globe  Δήμος Νικολάου Σκουφά

wikipedia  Κλειστό