Δημοτικό συμβούλιο

by Γιώτης Ευστάθιος
Εμφανίσεις: 2841

Το Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις Δημοτικές Εκλογές του 2019.

Βαβέτση Ροζίνα (Δήμαρχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑdimotiko symvoylio2

 

1     Βαρέλης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2     Βασίλης Αθανάσιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
3     Βλάχος Λάμπρος (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
4     Βούλγαρης Κοσμάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5     Γεωργή Καλλιόπη (Αντιδήμαρχος)
6     Γιαννούλης Βασίλειος (Δημοτικός Σύμβουλος)
7     Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
8     Δήμος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Αντιδήμαρχος)
9     Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα (Δημοτικός Σύμβουλος)
10     Κασσελούρη Αικατερίνη (Δημοτική Σύμβουλος)
11     Κολιούλης Ηλίας (Αντιδήμαρχος)
12     Κοσμά Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος)
13     Μακρής Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
14     Μαλιγιάννη Θεοδώρα (Δημοτική Σύμβουλος)
15     Μπασάνος Γρηγόριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
16     Μπουραντάς Ευάγγελος (Δημοτικός Σύμβουλος)
17     Ντοκομές Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
18     Πανακούλιας Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος)
19     Παπασιώζιος Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
20     Ριζάκης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
21     Ροβίνας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
22     Σαπρίκης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
23     Σερβετάς Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
24     Σιώζος Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
25     Τόλης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
26     Τσίρκας Λάμπρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
27     Φιλίππου Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)