Δημοτικό συμβούλιο

by Γιώτης Ευστάθιος
Εμφανίσεις: 3307

Το Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις Δημοτικές Εκλογές του 2023.

Παπασιώζος Κωνσταντίνος (Δήμαρχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑdimotiko symvoylio2

 

1  Βαρέλης Ελευθέριος του Δημοσθένη – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ
2  Ντοκομές Δημήτριος του Ευριπίδη – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
3  Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ
4  Παπαθανασίου Αθανάσιος του Δημητρίου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
5  Κατσούλης Διονύσιος του Λαζάρου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
6  Δήμος Απόστολος  του Κωνσταντίνου- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
7  Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
8  Μπίζας Γεώργιος του Ιωάννη-  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
9  Τσεκούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνα –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
10  Κακαριάρης Ευστάθιος του Νικολάου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
11  Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου-  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
12  Βαρέλης Γεώργιος του Βασιλείου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
13  Γιαννούλης Μιχάηλ του Αντωνίου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
14  Μαρία Κοσμά του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
15  Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου  –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
16  Πεσλής Δημήτριος του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
17  Πορτοβάρας Απόστολος του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
18  Δήμος Δημήτριος του Κων/νου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
19  Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
20  Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
21  Σερβετάς Λάμπρος  του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
22  Τόλης Δημήτριος  του Γεωργίου-  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
23  Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
24  Μαλιγιάννη Θεοδώρα συζ Νικολάου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
25  Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου –  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ