Διασέλλα

by Γιώτης Ευστάθιος
Εμφανίσεις: 1386

      Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστρια, η Διασέλλα υπήρξε μέχρι το τέλος του 2010, δημοτικό διαμέρισμα του νεοσύστατου Δήμου Πέτα με έδρα το Πέτα. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, η Διασέλλα εντάχθηκε στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Η Διασέλλα μαζί με την Μαρκινιάδα, τον Ζυγό, την Μέγκλα και τις Μελάτες αποτελούν την τοπική κοινότητα Μαρκινιάδας με συνολικό πληθυσμό 434 κατοίκους.

Ιστορία

 

Πληροφορίες

Η Διασέλλα είναι ένας μικρός οικισμός του Δήμου Νικολάου Σκουφά με 28 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011). 

Σύλλογοι

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Globe  Δήμος Νικολάου Σκουφά

wikipedia  Διασέλλα