Πέτα

   Η Δημοτική Ενότητα Πέτα έχει έκταση 105.571 στρέμματα, με την συντριπτική πλειοψηφία των εδαφών να αποτελείται από ημιορεινές εκτάσεις.
 Κατά την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός (δημότες) της Δημοτικής Ενότητας Πέτα ήταν 4.943 κάτοικοι και ο μόνιμος 4.781 κάτοικοι , ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη 45,7 κάτοικοι ανά Km2.
       Η Δημοτική Ενότητα Πέτα αποτελείται από:


Περισσότερα : Δ.Ε. Πέτα