Δελτίο Τύπου Δήμου Νικολάου Σκουφά 06/02/2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ Ν.ΣΚΟΥΦΑ

      Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD),

θα λειτουργήσει τη Δομή παροχής βασικών αγαθών(Κοινωνικό Παντοπωλείο). Έχει ήδη γίνει η ένταξη της Πράξης η οποία θα προσφέρει εκτός των άλλων και νέες θέσεις εργασίας.
      Συγκεκριμένα η δομή απευθύνεται σε εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε βασικά αγαθά διατροφής, ένδυσης, κλπ και ενίοτε αντιμετωπίζει πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το πρόβλημα στην περιοχή μας για οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσει η Δομή παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.
       Η Δομή Βασικών αγαθών του Δήμου Νικολάου Σκουφά(Κοινωνικό Παντοπωλείο), θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδυσης, βιβλία, παιχνίδια κλπ σε τουλάχιστον 100 νοικοκυριά. Τα προϊόντα θα εξασφαλίζονται με σχετικές καμπάνιες που θα γίνουν από το προσωπικό του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD), για προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις, φορείς, συλλόγους κλπ, αλλά και με αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που είναι σε έλλειψη από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD).
      Το ωράριο λειτουργίας της δομής θα είναι 9:00 -17:00 καθώς κρίνεται ότι αυτό είναι το ωράριο που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το κοινό. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Το κτίριο είναι προσβάσιμο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα άτομα με αναπηρία(ΑΜΕΑ) , κατάλληλο από κάθε άποψη για να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη δομή χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε όχληση στους κατοίκους.
      Επίσης θα τηρείται ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο για τους ωφελούμενους που θα έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της δομής. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δείχνει ευαισθησία σε  τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν ως μοναδικό και απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών ενός μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

    Πέτα, 06/02/2017